Foretrukne partnere og leverandører

Pristabell

Design/Originalarbeide:
600,- per time

Montering/produksjon:
600,- per time

Vinyl utskjæring og bearbeiding:
300,- per farge

Plate bearbeiding:
300,- per plate

Repromateriell for silketrykk:
500,- per farge

Laminering:
200,- (oppstart)

Betingelser for handel

 • Alle priser på dette nettstedet er oppgitt eksklusive merverdiavgift, frakt og fakturagebyr.
 • Aktiv Reklame innvilger ikke kreditt til privatpersoner.
  Det er fullt mulig å handle mot kontant betaling fra våre lokaler.
  Vi har betalingsterminal og aksepterer bankaxept.
 • Alle bestillinger som innebærer trykk, betinger ferdig designede originalfiler i riktig størrelse og levert i PDF format med høyest mulig oppløsning for bildefiler.
  Dersom det trengs korrigeringer eller originalarbeid for å kunne gjennomføre bestillingen, gjøres det en avtale om dette dersom dette vil beløpe seg til mer enn kr 300,-
 • Kunden har selv ansvar for korrektur og godkjennelse av motiv.
 • Alt arbeid belastes med gjeldende timepriser. Minste enhet er 10 minutter.
 • All silketrykk innebærer reprokostnader for hvert motiv som trykkes.
  Denne kostnaden belastes per trykkfarge. En typisk 4-fargers jobb er nok for å gjengi de fleste farger.
  Trykk på mørke bakgrunner kan kreve at det i tillegg trykkes hvitt under motivet.
 • Det gis ingen returrett på bestilte varer som er modifisert med trykk eller broderi.
 • Eventuelle feil og mangler som skyldes årsaker innenfor vårt ansvar, kompenseres snarest med korrekte varer og gir ingen rett til rabatt eller betalingsfritak.
 • Dersom det skulle oppstå uklarheter eller problemer underveis i prosessen,
  forsøkes alt først å løses med smil og god tone for å komme raskest til enighet.
  99.9% av alle saker løses på denne måten 🙂